Lapin mikroyritysten kasvuverkosto

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Lapin liiton kautta
Hankkeen hallinnoija: Lapin yliopisto, osatoteuttajana: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Kemin Digipolis Oy
Toiminta-aika: 1.11.-31.10.2019

Tavoitteet

  1. Yrityslähtöisen kasvuverkoston rakentaminen
  2. Mikroyritysten kaupallistamisen ja kasvun nopeat kokeilut.
  3. Mikroyritysten kustannustehokkaat vientikokeilut.
  4. Kaupallistamis-, kasvu- ja vientiavaukset sekä onnistumisten levittäminen.
  5. Uuden tiedon tuottaminen mikroyritysten toiminnasta ja uuden tiedon välittäminen kasvuverkoston toimijoille.

Hankkeeseen on sitoutunut 50 yritystä Rovaniemen ja Kemi-Tornion alueilta.

Yhteistyhenkilö: projektitutkija Eeva Leinonen, eeva.leinonen@oulu.fi, 050 476 2278 ja tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi, anna-mari.simunaniemi@oulu.fi, 050 466 2832

kommentointi suljettu.