Energiakaivos

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta
Hankkeen hallinnoija: Geologian tutkimuskeskus (GTK), osatoteuttajana: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE
Toiminta-aika: 1.9.2017-28.2.2020

Tavoitteet

  1. Onko syvällä kiteisestä kallioperässä oleva lämpö talteen otettavissa veteen siten, että saadaan merkittävä energiavuo?
  2. Millä keinoin lämpövuo on hyödynnettävissä kun määrittävinä tekijöinä ovat toisaalta taloudellinen kannattavuus ja toisaalta saavutettava vähähiilisyys?
  3. Mitä uusia tekniikoita, paikallisia sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia tähän tutkimusaiheeseen voi liittyä?

Yhteyshenkilö: tutkijatohtori Katariina Ala-Rämi, katariina.ala-rami@oulu.fi,  p. 050 350 9471

Lisää hankkeesta:  https://callio.info/fi/

kommentointi suljettu.