Business Model Innovation and Internationalization of Process Industry SMEs (ProcessSME)

Päärahoittaja: Interreg Pohjoinen
Hankkeen hallinnoija: Lapin ammattikorkeakoulu, osatoteuttajana: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE sekä Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Nivalan Teollisuuskylä Oy, Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Luleå Tekniska Universitet, ndustriellt Utvecklings Centrum Norrbotten AB,   Norut Narvik ja Forskningsparken i Narvik AS

Toiminta-aika: 1.9.2016 - 31.8.2019

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on parantaa kilpailukykyä pk-yrityksissä , joiden asiakkaina on prosessi-, kaivos-, energia-, öljy- tai kaasuteollisuuden yrityksiä auttamalla heitä löytämään uusia asiakastarpeita ja liiketoimintamahdollisuuksia, kehittämään uusia liiketoimintamalleja, rakentamaan eurooppalaisia kumppanuuksia, hakemaan EU-tason rahoitusta ja edelleen kehittää pk-yritysten tuotteita ja palveluja. Tavoitteen saavutta- miseksi konsortio toimii Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa yhteistyössä noin 80 pk-yrityksen kanssa.

Yhteyshenkilö: tutkijatohtori Kyllikki Taipale-Erävala, kyllikki.taipale-eravala@oulu.fi, 050 576 5764 ja tutkimusjohtaja Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi, 0400 407 590

Lisää hankkeesta: http://process-sme.eu/

kommentointi suljettu.