Recent Posts by Katariina Ala-Rämi

Mistä keinoja matkailualan elpymiseen ja uuteen nousuun?

Vuosi sitten tammikuussa teimme innoissamme valmisteluja päästäksemme aloittamaan TourSME-hanketta, jossa: Pienet (maaseutu)yritykset kehittävät kansainvälisiä matkailijoita houkuttelevia, rajat ylittäviä matkailupaketteja Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Vienan Karjalan alueella Usko matkailualan mahdollisuuksiin oli, ja on edelleen luja; matkailijoiden kiinnostus on viime aikoina kansainvälisestikin kohdistunut kasvavassa määrin erilaisiin ympäristöarvoihin, kuten puhtaaseen luontoon ja hiljaisuuteen. Vähitellen alkoi kuulua huolestuttavia uutisia uudesta,…
Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Vienan Karjalaan kehitteille rajat ylittäviä matkailupaketteja

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Vienan Karjalan pieniä maaseutuyrityksiä aletaan aktivoida kehittämään alueen omaperäisyyteen perustuvia ja kansainvälisiä matkailijoita houkuttelevia matkailupaketteja. Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän koordinoimassa kehittämishankkeessa tuetaan olemassa olevien ja uusien matkailutoimijoiden palveluiden kehittämistä ja niiden yhdistämistä helposti saavutettaviksi.   Hankkeessa käynnistetään kansainvälisiä matkailijoita kiinnostavia, omaperäisiä ja elämyksellisiä pilotteja, jotka täyttävät kansainväliset kriteerit ja kestävän kehityksen periaatteet.…
Lue lisää

Julkaistua tutkittua tietoa geotermisen energian mahdollisuuksista sekä mustanhiilen päästöjen rajoittamiseen ja siihen liittyviin liiketoimintamahdollisuuksista arktisilla alueilla

Alkuvuodesta on ilmestynyt MicroENTRE™n tutkimusryhmästä kaksi julkaisua liittyen hiilivapaan geotermisen lämmön talteenottoa Pyhäsalmen kaivoksesta ja matalalämpöisen geoenergian hyödyntämistä sekä siihen liittyvää liiketoimintamahdollisuuteen liittyen. Toinen julkaisu on Energiakaivos-hankeen raportti1, jossa esitellään geotermisen energian ja sen hyötykäytön yleiset perusperiaatteet, kaivoksen geologiset ja -termiset lähtökohdat sekä konsepti geotermisen lämmön talteenottoa ja hyödyntämistä varten. Lopuksi tarkastellaan konseptin kannattavuutta, geotermisen…
Lue lisää

Energiamurros ja vähähiilisyys luo mahdollisuuksia kasvuun myös mikroyrityksille

Ilmastonmuutos tuntuu olevan nyt kaikkien ”huulilla”, erityisesti nuorten huoli Greta Thunbergin johdolla on ollut vahvassa kasvussa. Nuorisobarometrin mukaan vuonna 2006 nuorista noin kolmasosa (35 %) kuki vähintään melko paljon turvattomuutta ilmastonmuutoksen takia, niin vuonna 2018 toteutetun kokeilun mukaan näin koki jo  kaksi kolmasosaa (67 %) nuorista.  Myös yritysten keskuudessa viime vuonna tehnyt kyselyn mukaan ilmastonmuutos…
Lue lisää

”Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on…”

…Totesi nyt jo täysikäistynyt tyttäreni kaksivuotiaana mummolleen jouluaattona, joka päivitteli lelujen määrää. Samaa lasten positiivista ja innostunutta asennetta oli havaittavissa myös syyskuun lopulla Tutkijoiden yössä, jossa nuorten vierailijoiden liikeideoita kertyi 160 kappaletta. Valikoima kattoi monen monta karkkikauppaa, mutta monelle muullekin toiminnalle, kuten aasikaupallekin löytyi oma yrittäjä. Tutkimusten mukaan nuorten kiinnostus yrittäjyyteen kuitenkin vähenee yläkouluiän jälkeen,…
Lue lisää

Paikallista pöhinää ja kansainvälisiä kanavia – verkostot ovat mikroyrittäjän vahvuus

Kevään alkupäivinä (3.-4.4.2019) Oulussa Valkean kokoustiloissa kävi hyörinä, kun mikroyrittäjät löysivät uusia yhteyksiä ja tapasivat vanhoja yhteistyötahoja. Suurin osa oli käynyt myös aiemmissa tapahtumissa ja ensikertalaisten suusta kuului, että vierailu ei varmasti jäisi viimeiseksi. Verkostoituminen oli palautteen mukaan luontevaa ja sen voima nähtiin valtavana. Osallistujia mahtuu tuleviin tapahtumiin vielä lisää ja tämä onkin tärkeää, jotta…
Lue lisää

Tutkittua tietoa sinisen talouden yrityksistä Pohjanlahden rannikkoalueella

MicroENTREn tutkimusryhmään kuuluva tutkijatohtori Katariina Ala-Rämi on mukana Marine Policy-lehdessä julkaistussa artikkelissa, missä pohditaan ”Sinisen kasvun” ja ”Sinisen talouden” käsitteitä ja  niiden nykytilaa Pohjanlahden rannikkoalueella. Meret nähdään merkittävänä innovaatio- ja kasvupotentiaalina EU:n alueiden ympäristöystävälliselle talouskasvulle. Tämä on tunnistettu EU:n "Sininen kasvun" strategiassa, jonka tavoitteena on tukea merialan kasvua kokonaisuutena. Tutkimuksessa todetaan, että sinisen talouden potentiaalia…
Lue lisää

Mikroyrityksiä tukemalla pidät Suomen asuttuna parhaiten

Taloustutkimuksen tekemän gallupin tulokset roihauttivat hellekesän tunnelmat myös poliittiseen keskusteluun.  Ylen kysely julisti: ”Neljä viidestä haluaa, että koko Suomi pysyy asuttuna – ja että valtio maksaa viulut”. Tämän jälkeen media haastatteli eri asiantuntijoita politiikkojen väittelyn tueksi. Ainakaan omiin silmiini ei sattunut juurikaan puheenvuoroja, joissa olisi pohdittu, voitaisiinko tätä tavoitetta tukea järkevästi, kaikkia hyödyntävällä tavalla.  Kenenkään…
Lue lisää

UUSI TUTKIJATOHTORI ENERGIAKAIVOS-HANKKEESEEN

Aloitin 12.2. MicroENTREn tutkimusryhmässä tutkijatohtorina Energiakaivos—hankkeessa. Tehtäväni on selvittää Pyhäsalmen kaivoksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yritysten kiinnostusta niiden hyödyntämiseen. Olen filosofian tohtori pääaineenani suunnittelumaantiede. Väitöskirjatyössäni tutkin pohjoissuomalaisten korkean teknologian yritysten yhteistyötä: miten tuoteinnovaatioiden kehittämisessä tarvittavat kumppanit löytyvät ja yhteistyötä ylläpidetään hyvin globaalissa toimintaympäristössä näillä pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen alueella. Tältä pohjalta tutkimusryhmässä aloittaminen on hyvin…
Lue lisää

Recent Comments by Katariina Ala-Rämi