Ahti Pekkalan säätiöltä apuraha Mikroyrittäjyyskeskuksen tutkijalle Heli Kurikkalalle

Ahti Pekkalan säätiön hallitus on päättänyt myöntää 17.5.2019 kokouksessaan 1000€ apurahan KM Heli Kurikkalan väitöskirjatyöhön. Kurikkala toimii tutkijana Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE:ssä. Valintakriteereissä mainittiin, että säätiö vastaanotti tänä vuonna korkeatasoisia hakemuksia. 

Heli Kurikkala tutkii väitöskirjassaan Pohjanmaalla menestyneiden perheyritysten johtajatarinoita.
Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka empiirinen aineisto kerättiin haastattelujen avulla kolmesta Pohjanmaalla sijaitsevasta, toiminta-alallaan hyvin menestyneestä perheyrityksestä. Kaikissa tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä on tehty hiljattain sukupolvenvaihdos. Tutkimuksessa haastateltiin sekä ammatti- että omistajajohtajia organisaation eri tasoilta (n=27).

Johtajatarinoiden kautta tutkitaan, millaista johtamista perheyrityksissä on ollut, miten ja millaisten vaiheiden kautta johtajat kokevat kasvaneensa johtamistehtävässään ja miten johtaminen on yhteydessä perheyrityksen menestymiseen. Perheyritysten johtamisesta etsitään menestymistä tukevat käytännöt, joita voi soveltaa muidenkin yritysten johtamisprosesseihin. Kasvatustieteeseen pohjautuva viitekehys tuo uudenlaisen, ihmisläheisen näkökulman perheyritysten johtamisen tarkasteluun.

Perheyrittäjyys on jatkossakin Mikroyrittäjyyskeskuksen tutkimuskohteena. Tulevana kesänä kerätään verrokkiaineisto Thaimaasta Kurikkalan perheyrittäjyysaineiston rinnalle.
”Olen erittäin mielissäni aiheen kiinnostavuudesta ja kiitän Ahti Pekkalan säätiötä saamastani apurahasta”, Heli kertoo. 

Väitöskirjatutkija Heli Kurikkala 

kommentointi suljettu.