Uutinen

Mikroyrittäjyyden tutkimukselle monipuolista rahoitusta
Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn tutkimustoiminta on saanut neljä uutta rahoituspäätöstä. Uusien projektien myötä MicroENTRE yritysverkoston toiminta käynnistyy Etelä-Savossa ja yrityspalvelutoimijoiden verkostomaista toimintaa käynnistetään osana valtakunnallista seutukaupunkiverkostoa. Rahoitukset vahvistavat myös kansainvälistä tutkimusta ja kehittämistä. Suomen ja Ruotsin pohjoisten alueiden mikro- ja pk-yritysten digitaalisuutta ja digitaalisten palveluiden tuottamista tuetaan prosessiteollisuuden rajapinnoilla. Yhdeksän EU-maan laajuinen FOUNDATION-hanke vahvistaa pienten ja keskisuurten…
Lue lisää
Lapin kokeilupajat
Lapin mikroyritysten kasvuverkoston Meri-Lapin ja Rovaniemen ydinryhmissä on kuluneen syksyn ja kevään aikana kokoonnuttu kokeilupajoihin yhteensä kahdeksana iltana. Nimensä mukaisesti kokeilupajoissa on keskitytty verkoston yritysten nopeisiin kokeiluihin, aikaisemmin kokeilupajoista on kirjoitettu täällä. Kokeilupajojen teemat ovat olleet yritysten valitsemia. Sosiaalinen media, markkinointi, tuotekehitys, vienti, verkkokauppa ja palvelujen kehittäminen iltojen aiheina ovat olleet mikroyrittäjää hyvin palvelevia. Kuva…
Lue lisää
Apuraha MicroENTRE:n tutkijalle
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto on myöntänyt MicroENTRE:n tutkijatohtori FT Markus Rytingille 6.000 euron apurahan Musiikin hinta -dokumenttielokuvan toteuttamiseen. Apuraha on myönnetty 3 kk:n työskentelyyn ja mahdollisiin kuluihin. Dokumenttielokuva pohjautuu Rytingin joulukuussa 2018 julkaistuun väitöskirjaan, jossa tutkittiin mm. musiikkialan ansaintalogiikoita ja tekijänoikeuksia. ”Yritystoimintaa musiikkialalla on helpotettu viime aikoina mm. tekijänoikeuskorvausten maksukäytäntöjä ja verotusta muuttamalla.” Rytinki kommentoi…
Lue lisää
Ahti Pekkalan säätiöltä apuraha Mikroyrittäjyyskeskuksen tutkijalle Heli Kurikkalalle
Ahti Pekkalan säätiön hallitus on päättänyt myöntää 17.5.2019 kokouksessaan 1000€ apurahan KM Heli Kurikkalan väitöskirjatyöhön. Kurikkala toimii tutkijana Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE:ssä. Valintakriteereissä mainittiin, että säätiö vastaanotti tänä vuonna korkeatasoisia hakemuksia. Heli Kurikkala tutkii väitöskirjassaan Pohjanmaalla menestyneiden perheyritysten johtajatarinoita. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka empiirinen aineisto kerättiin haastattelujen avulla kolmesta Pohjanmaalla sijaitsevasta, toiminta-alallaan hyvin menestyneestä perheyrityksestä. Kaikissa tutkimukseen…
Lue lisää
Ilmoittaudu Nordic Business Forum 2019 Livestreameihin!
Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE tarjoaa mahdollisuuden osallistua maksutta kaikkiin vuoden 2019 NBF-tapahtumiin ja kuunnella kansainvälisten huippujen ajatuksia livestreamin kautta. Ilmoittaudu tapahtumiin tästä.   ______________________________________________________________ Nordic Business Forumin 2019 omilta sivuilta löydät ajantasalla olevan ohjelman ja puhujat.
Lue lisää
Jouni Hintikka projektitutkijaksi MicroENTREEN
Jouni Hintikka on aloittanut Kerttu Saalasti Instituutin MicroENTREn projektitutkijana 15.3.2019. Hintikan tutkimuskohteet liittyvät yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen sekä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategian jalkauttamiseen. Opettajatausta sekä kokemus opetuksen kehittämis- ja täydennyskoulutushankkeista luovat vahvan pohjan yrittäjyyskasvatuksen sekä tätä kautta yritysten tulevaisuuden toimintaedellytysten kehittämiselle. ”Yrittäjyyskasvatuksella on suuri merkitys tulevaisuuden työelämä- ja yrittäjyystaitojen ylläpitämisessä ja kehittämisessä”, Hintikka toteaa. ”Sujuva yhteistyö yritysten ja…
Lue lisää
Ulla Lehtinen MicroENTREen
TkT Ulla Lehtinen aloitti tutkijatohtorina 13.maaliskuuta. Ulla Lehtisellä on pitkäaikainen kokemus tutkimus-, opetus- ja projektitehtävistä Oulun yliopistossa. Hänen osaamisensa painottuu toimitusketjun hallintaan, logistiikan kysymyksiin sekä pk-yritysten kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Ulla työskentelee MicroENTEssä ProcessSME- ja Energiakaivos -hankkeiden parissa. ”Olen alkuperäiseltä koulutukseltani prosessitekniikan diplomi-insinööri ja olen ollut kesätöissä Pyhäsalmen kaivoksella kauan sitten 1980-luvulla, mikä toimii edelleen hyvänä…
Lue lisää
Mikroyrittäjillä tilaisuus etsiä kasvua pikatreffeillä!
  Hyvä MicroENTRE-verkoston yrittäjä, olet lämpimästi tervetullut jo neljättä kertaa järjestettävään mikroyrittäjien verkostoitumistapahtumaan 4.-5.4.2019  Ouluun!   Tapahtuman verkkosivuille pääsee TÄSTÄ. Linkin takana on ohjelma, osallistujalista sekä puhujaesittelyt. Ole nopea ja ilmoittaudu nyt! Ilmoittautuminen sulkeutuu 27.3.2019.   Mikroyrittäjille suunnattu verkostoitumistyöpaja järjestetään jo neljännen kerran. Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn koordinoiman tapahtuman teema on Kestääkö kasvusi?  Kasvusta keskustellaan…
Lue lisää
Kasvuryhmäpilotti käynnistynyt Pohjois-Savossa!
  Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE:n toimintasuunnitelmaan kuuluu mm. kehityspalvelut, jonka näkyvimpänä toimintakonseptina  on ns. mikroyrittäjien alueellinen ydinryhmätoiminta. Toimintamallin myötä konkretisoituu  myös MicroENTRE:n kokeileva kehityskulttuuri.   Ydinryhmätoimintaan osallistuvat mikroyritykset muodostavat alueellisia ydinryhmiä. Alueella järjestetään kerran kuussa ydinryhmätapaaminen, missä tapaamisen kulloinenkin isäntä/emäntä valitsee käsiteltävän teeman ja mukaan kytketään tarvittaessa aiheen asiantuntijoita.   Tulevaisuudessa ydinryhmätoiminta mahdollistaa mukana oleville yrityksille myös…
Lue lisää
Uusi tutkijatohtori aloittaa MicroENTREssä
FT Markus Rytinki on aloittanut MicroENTREn tutkijatohtorina 25. helmikuuta. Rytingin vastavalmistunut väitöskirja käsittelee mm. tekijänoikeuksia ja luovien alojen yritysten ansaintalogiikoita. Rytingin työpiste sijaitsee Nivalassa, josta käsin hän toimii Luovat ratkaisut - ja Energiakaivos -hankkeiden parissa. "Väitöskirjatyössäni hankittu tietotaito antaa minulle vahvan pohjan uuden työni toteuttamiseen." Rytinki kuvailee ja jatkaa: "Mikroyrittäjyys on yhä tärkeämpää tulevaisuudessa. Koen,…
Lue lisää