Tutkimus

Tutkittua tietoa sinisen talouden yrityksistä Pohjanlahden rannikkoalueella
MicroENTREn tutkimusryhmään kuuluva tutkijatohtori Katariina Ala-Rämi on mukana Marine Policy-lehdessä julkaistussa artikkelissa, missä pohditaan ”Sinisen kasvun” ja ”Sinisen talouden” käsitteitä ja  niiden nykytilaa Pohjanlahden rannikkoalueella. Meret nähdään merkittävänä innovaatio- ja kasvupotentiaalina EU:n alueiden ympäristöystävälliselle talouskasvulle. Tämä on tunnistettu EU:n "Sininen kasvun" strategiassa, jonka tavoitteena on tukea merialan kasvua kokonaisuutena. Tutkimuksessa todetaan, että sinisen talouden potentiaalia…
Lue lisää
Yrittäjyyden ilmastonmuutos – Mikroyrittäjyys ja yrittäjyyden monimuotoisuus, Työelämän tutkimuspäivät Tampere 1.-2.11.2018
    MicroENTREn va. tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi ja projektitutkija Riitta Forsten-Astikainen osallistuivat Tampereella 1.-2.11.2018 Työelämän tutkimuspäiville, jonka teemana oli ”Kestävä tuottavuus ja inhimillinen työelämä.”   Työelämän tutkimuspäivät ovat Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen ja Työelämän tutkimusyhdistys ry:n yhdessä järjestämä vuosittainen konferenssi, joka toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004. Tutkimuspäivien tavoitteena on lisätä työelämän tutkimuksen näkyvyyttä ja edistää…
Lue lisää
MIKROYRITTÄJÄT TARVITSEVAT APUA YRITYKSEN STRATEGISEEN SUUNNITTELUUN JA HENKILÖSTÖHALLINTAAN
MICROENTRE MUKANA GLOBAALISSA YRITTÄJYYSKONFERENSSISSA 4.-6.10.2018 ITALIASSA Osallistuin yrittäjyyskonferenssiin, jonka pääteemana oli ”Miten sosiaalinen innovointi ja inhimillisen yrittäjyyden toimintatapa saadaan käytäntöön”. Konferenssin organisoi International Counsil for Small Business (ICSB) ja sen toteutuksesta vastasi Salernon yliopisto Italiassa. Konferenssin teema on mielenkiintoinen ja avaa uusia toimintamahdollisuuksia myös mikroyrityksille, joiden osuus Suomen yrityskannasta on noin 95 %. Erityisen suuren…
Lue lisää
MicroENTREn yrittäjyyskasvatus on saanut kansainvälistä huomiota!
    Lahdessa 3.- 4.10. 2018 pidetyssä Yrittäjyyskasvatuskonferenssissa (YKTT 2018) ensimmäisen päivän Keynote puhuja,UITn professori Lene Foss keskittyi puheessaan mm. yrittäjyyskasvatuksen  Best Practices -toimintamalleihin maailmalla.  Hän oli hakenut esimerkkejä  Suomesta, USAsta ja Englannista. Tietohaun perusteena olivat yleisesti saatavilla olevat lähteet.   Suomesta professori Foss oli löytänyt viisi hyvää yrittäjyyskasvatuksen toimijaa, joista yksi oli Oulun yliopiston…
Lue lisää
MicroENTREn tutkijoita mukana ECIE konferenssissa 19.-21.9.2018 Aveirossa Portugalissa
  MicroENTREn tutkijat osallistuvat vuosittain aktiivisesti kansainvälisiin oman tutkimusalan konferensseihin. Niissä esitellään omia tutkimustuloksia sekä verkostoidutaan kansainvälisesti muiden alan tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Joukko MicroENTREn tutkijoita osallistui 19.-21.9.2018 ECIE-konferenssiin (13th European Conference on Innovation and Entrepreneurship), joka pidettiin Aveirossa Portugalissa ja järjestävänä tahona oli Aveiron yliopisto.   Tutkimusryhmällä oli konferenssissa oma työpaja (pre-conference workshop), jota…
Lue lisää
Uusi tutkijatohtori Sales is a King -hankkeeseen
Toimin MikroENTRE-tutkimusryhmässä tutkijatohtorina Sales is a King -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on analysoida ja kehittää Pohjois-Pohjanmaan eteläisen alueen yritysten myyntiosaamista. Tehtäviini kuuluu hankkeessa toteutettavan tiedonkeruun suunnittelu ja toteuttaminen, sekä erityisesti selvittää hankkeeseen osallistuvien yritysten myynnin kypsyystasoa. Olen toiminut yliopistolla erilaisissa opetus-, ohjaus- ja tutkimustehtävissä. Väitökseni v. 2010 koski viestintää korkeanteknologian tuotekehitysympäristössä. Tutkimuksessa mielenkiinnonkohteitani ovat usein henkilöstön…
Lue lisää
UUSI TUTKIJATOHTORI ENERGIAKAIVOS-HANKKEESEEN
Aloitin 12.2. MicroENTREn tutkimusryhmässä tutkijatohtorina Energiakaivos—hankkeessa. Tehtäväni on selvittää Pyhäsalmen kaivoksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yritysten kiinnostusta niiden hyödyntämiseen. Olen filosofian tohtori pääaineenani suunnittelumaantiede. Väitöskirjatyössäni tutkin pohjoissuomalaisten korkean teknologian yritysten yhteistyötä: miten tuoteinnovaatioiden kehittämisessä tarvittavat kumppanit löytyvät ja yhteistyötä ylläpidetään hyvin globaalissa toimintaympäristössä näillä pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen alueella. Tältä pohjalta tutkimusryhmässä aloittaminen on hyvin…
Lue lisää
Uusi projektitutkija esittäytyy
Syvennyn mikroyritysten toimintaan Lapin mikroyritysten kasvuverkoston projektitutkijan pestissä 5.2. alkaen. Saan näin aloittaa osana MikroENTREn  tutkimusryhmää. Tulossa on hieno kombinaatio uutta ja kokeiltua, kun jo hyväksi todettu mikroyritysten verkostotoiminta levitetään Lappiin Rovaniemen ja Kemi-Tornion alueille. Olen työskennellyt aiemmin tuotekehittämiseen ja matkailuun liittyvissä projekteissa tutkijana ja projektipäällikkönä, sekä tuottanut digitaalisia sisältöjä. Kokemusta on myös mikroyrittäjän arjesta 15 vuoden ajalta, sekä tapahtuman järjestämisestä.…
Lue lisää
Uusi projektitutkija esittäytyy
Tervehdys MicroENTREltä! Juhliessamme 100-vuotiasta Suomea, juhlimme perheessä myös uutta työpaikkaani. Aloitin loppiaisen jälkeen projektitutkijana MicroENTREn Luovat ratkaisut -hankkeessa. Olen kolmannen vuoden väitöskirjatutkija ja tutkin narratiivisesti johtamista Pohjanmaalla menestyneissä perheyrityksissä. Tarinallisuus on antanut kiintoisan näkökulman johtajana kasvamiseen perheyrityksissä! Alustavat tutkimustulokset ovat alkaneet jo hahmottua analyysin tuloksena. Taustani on kasvatustieteiden maisteri, opettaja ja opinto-ohjaaja. Pitkään opinto-ohjaajana toimittuani johtamisen ja yrittäjyyden tutkimus…
Lue lisää
Muhos tutkimusprofessoriksi Jyväskylän yliopistoon
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusjohtaja Matti Muhos on saanut tutkimusprofessorin pätevyyden Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa. Tutkimusprofessuurin ala on tuotantotalous, uudistuva liiketoiminta ja digitaalisuus. Professuurin kautta rakennetaan aktiivista tutkimus-, kehitys- ja koulutusyhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja Oulun yliopiston välillä. Professuurista tukea kasvuhakuisille yrityksille - Alamäärittely yhdistää teknologiaosaamisen taloustieteeseen ja ihmistieteisiin näyttöön perustuvilla menetelmillä ja luo…
Lue lisää