Kaikki blogit

Mikroyrityksillä tarve uudistua harvaan asutuilla alueilla
EU-määritelmän mukaan alue on harvaan asuttu, jos sen asukasmäärä jää alle 12,5 asukasta/m2. Tämän perusteella lähes koko Pohjois-Suomi voidaan luokitella harvaan asutuksi alueeksi. Voiko mikroyrityksen sijainnilla olla vaikutusta sen liikevaihtoon? Mikroyrityksillä tarkoitetaan EU-määritelmän mukaan alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä joiden liikevaihto tai tase jää alle 2 miljoonan euron. Mikroyritysten merkitys Suomen taloudelle on huomattava riippumatta…
Lue lisää
Mikä on yrityksesi asiakaslupaus?
Yrityksillä on epätarkkuutta asiakaslupauksen antamisessa. Markkinointi on tärkeää kaikille yrityksille. Erityisesti markkinointi on tärkeää mikro-, pien- ja keskisuurille yrityksille, joissa markkinointi on työ muiden joukossa pienessä organisaatiossa (O’Dwyer et al., 2009, Parry et al., 2012). ProcessSME-hankkeessa tehtyissä haastatteluissa paljastui, että yrityksissä näyttäisi olevan epätarkkuutta arvolupauksen (asiakaslupauksen) ilmaisemisessa asiakkailleen. Yritykset osaavat kyllä markkinoida kuinka ne toimittavat…
Lue lisää
Sote-yritysten kasvuvaiheet. Tutkimustuloksia
Sote-alan yritysten kasvun erityispiirteet kiinnostavat mikroyrittäjyyden tutkijoita, koska toimiala on keskellä murrosta ja yksityisten palveluntuottajien osuus on kasvussa. Tämä on tiivistelmä SoteYBoost-hankkeessa tehdystä sote-alan yritysten kasvuvaiheita selvittäneestä tutkimuksesta. Tässä MicroENTREN tekemässä tutkimuksessa olemme kiinnostuneita varsinaisesta kasvuprosessista sekä johtamishaasteiden esiintymisestä ja niiden hallinnasta tyypillisten varhaisten kasvuvaiheiden aikana. Pienten yritysten kasvu on yksi taloudellisen aktiivisuuden ja työllisyyden…
Lue lisää
Vierasblogi: Rahoittajat jarruttavat yritysten omistajanvaihdoksia
Moni yrittäjä miettii tänäänkin, että olisi aika siirtyä eläkkeelle tai ainakin pienentää työtaakkaa vuosikymmenten uurastuksen jälkeen. Tapoja ja mahdollisuuksiahan on monia riippuen yritysmuodosta ja siitä onko luopujalla jatkajaa perhepiirissä vai haetaanko jatkajaa avoimella haulla esim. ilmoituksella. Tärkeää on lähteä liikkeelle hyvissä ajoin. Kokemukseni mukaan aikaa menee helposti useita vuosiakin ennen kuin oikea ostaja löytyy ja…
Lue lisää
Vierasblogi: Yrittäjyyskasvatusta yliopistoon!
Yrittäjyyskasvatus ja -koulutus eivät ole enää mikään harvinaisuus yliopistoissa; Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusstrategiakin kattaa kaikki asteet varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Itse asiassa yliopistoissa on ollut yrittäjyyden asiaa tarjolla jo varsin pitkään ja jotkut niistä, kuten Babson College Yhdysvalloissa, ovat keskittyneet yksinomaan siihen. Toisaalta lienee reilua todeta, että yliopistojen yrittäjyyskoulutus on yhä toteutettu varsin eri tavoin eri tahoilla. Usein kyse…
Lue lisää
Vierasblogi: Yrittämisen tilannetaju auttaa ennakoinnissa
Aikoinaan liiketoimintaa ja yrityksiä kehitettiin strategia- ja vuosisuunnitelmien laatimisen ja suunnitelmien toteutumisen harvakseltaan tapahtuvan seurannan avulla, mutta sitten alettiin paremmin ymmärtää reaaliaikaista taloutta.  Siinä yritys pyrkii hyödyntämään markkinoiden, teknologioiden ja omien varantojensa dynaamisuutta ketterästi ja joustavasti. Yritysten perustaminen ja uudistaminen voivat tapahtua hyvinkin joutuisaan eikä juuri kukaan rustaa enää viisivuotissuunnitelmia budjetteineen. Mainitun kaltainen liiketoiminnan dynamiikka…
Lue lisää
Maiden voyage at the Oulu River delta
The services cannot be designed and manufactured in isolation, like products. They are co-created with the customers and are interdependent with wider service networks and clusters. (Gray and Vander Wal, 2014, p. VII) This Saturday evening I started my spring season by taking my ‘new’ wooden river boat to its maiden voyage at the Oulu…
Lue lisää
Mikroyritysten rekrytointikynnys
Vuosituhannen vaihteen jälkeen työllistämisen vastuu Suomessa on siirtynyt suuresta teollisuudesta voimakkaasti pk-yritysten ja mikroyritysten vastuulle. Lähes 49 % yrityksiin syntyneistä uusista työpaikoista vuodesta 2001 vuoteen 2014 on syntynyt 1-9 henkilön mikroyrityksiin. Mikroyritysten kanssa toimiessa ja heidän kasvun haasteita ja pullonkauloja kartoittaessa usein esille nousee työntekijän palkkaamisen kynnys ja työntekijän irtisanomissuojan taso. Uuden työntekijän palkkaamiseen liittyy…
Lue lisää
Mikroyritykset tarvitsevat verkostoja
Kenelläkään ei pitäisi olla epäilystä siitä millainen on mikroyrityksien rooli Suomen elinkeinoelämälle. Suomessa toimivista yrityksistä noin 95 % on alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Vastaavasti yrityksissä olevista työpaikoista noin 28 % on mikroyrityksissä. Mikroyritysten osuus yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta on noin 17 %. Pohjois-Suomen mikroyrityksiä 62,6 % on toiminimiä (28 483 kpl), mikroyrityksistä 95,5 % (43…
Lue lisää
Pitävätkö mikroyritykset talouden pyörät liikkeessä?
Mikroyrityksistä ja varsinkin mikroyrittäjistä on kaiken kaikkiaan olemassa harmittavan vähän luotettavaa tutkimus- ja tilastotietoa. Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmässä olemme tutkineet erityisesti mikroyritysten varhaisia kasvuvaiheita. Yrityksen kehittymisen rinnalle on tärkeää nostaa myös yrittäjän oma työterveys sekä työhyvinvointi tutkimuksen kohteeksi, sillä yrittäjän oman jaksamisen ja yrityksen liiketoiminnan välinen yhteys on erityisen selkeä pienissä yrityksissä. Yrittäjä perustelee omaa toimintaansa ennen…
Lue lisää