Kaikki blogit

Vierasblogi: SIITÄ PUHE MISTÄ PUUTE – PALVELUSTA
Nykyisin sanan digitalisaatio kuulee mitä erilaisimmissa yhteyksissä. Samaan aihepiiriin liittyvät myös tietotekniikan yleinen kehittyminen, talouden erikoistuminen, hyvinvointivaltion julkiset palvelut, naisten työssäkäynti, kotitalousvähennys sekä tiedon ja osaamisen merkityksen kasvu. Kaikkia näitä yhdistää se tosiasia, että yksityisen kulutuksen kasvu kohdistuu palveluihin tulotason noustessa ja vapaa-ajan lisääntyessä. Voidaan siis puhua palveluvaltaistumisesta. Esimerkiksi USA:ssa palvelujen osuus työllisyydestä on yli…
Lue lisää
VALTUUTTAVAN JOHTAMISEN VOIMA PERHEYRITYKSESSÄ
Olen kolmannen vuoden tohtoriopiskelija, ja tutkin väitöskirjassani johtajana kasvamista Pohjanmaalla menestyneissä perheyrityksissä. Olen aloittanut loppiaisen jälkeen MicroENTREllä projektitutkijana Luovat Ratkaisut -projektissa. Kiinnostukseni perheyritysten johtamisen tutkimukseen on kasvanut ”syödessä” ja olen löytänyt uusia kiinnostavia tutkimuspolkuja aiheeni ympäriltä. Tutkimukseni haastattelujen kautta olen saanut paljon käytännön viisautta johtamisesta ja yrittäjyydestä. Haastattelin tutkimustani varten 27 omistaja- ja ammattijohtajaa kolmessa…
Lue lisää
Vierasblogi: NO ….. MIKS EI?
Vähittäistäiskauppaa ei kannata tukea yritystuilla, koska se ”vääristää kilpailua”! Joo, ei kannata ei. Ei vaikka kaupan osuus suomen bruttokansantuotteesta on 9 % ja se työllistää 12 %. Ja näyttää siltä, että pahin kilpailu tulee tulevaisuudessa muualta kuin Suomesta. Vienti tai sen mahdollisuus nousee näissä yritystukien perusteissa kyllä vahvasti esille, mutta hyvin harvoin se että, menetämme…
Lue lisää
Mikroyritysten brändäys – laadukasta yritystoimintaa
Brändi ja brändäys? Meillä kaikilla on varmaan joku omanlaisensa mielikuva siitä, mistä näissä oikein on kyse. Ehkä useimmiten liitämme käsitteen brändi ensimmäiseksi suuriin kansainvälisiin yrityksiin kuten Coca-Colaan, Googleen tai McDonald'siin. Toisaalta mielleyhtymä brändistä sotkeutuu helposti myös yrityksen maineen, imagon ja logon käsitteisiin. Yrityksen brändissä on kyse liiketoiminnan ympärille rakentuneesta positiivisesta mielikuvasta, yrityksen olemuksesta, joka erottaa…
Lue lisää
Yrittäjä – rohkea kuin Peppi Pitkätossu, lannistumaton kuin Aku Ankka
Eräässä tutkimuksessa (Jyväskylän yliopisto 2012) joukkoa ihmisiä pyydettiin valitsemaan annetusta listasta synonyymejä sanalle yrittäjä. Kärkiviisikon valtasivat sanat 1) itseensä uskoja, 2) tilaisuuteen tarttuja, 3) vastuun ottaja, 4) riskien ottaja sekä 5) ahertaja. Olen lukuisissa vetämissäni yrittäjyyskoulutuksissa esitellyt kyseistä synonyymitaulukkoa ja rohkaissut osaltani aloittavia uusia yrittäjiä lisäämään käyntikorttiinsa ja yrityksen nettisivuille ammattinimikkeeksi vaikkapa Matti Virtanen, itseensä…
Lue lisää
Mikroyrityksillä tarve uudistua harvaan asutuilla alueilla
EU-määritelmän mukaan alue on harvaan asuttu, jos sen asukasmäärä jää alle 12,5 asukasta/m2. Tämän perusteella lähes koko Pohjois-Suomi voidaan luokitella harvaan asutuksi alueeksi. Voiko mikroyrityksen sijainnilla olla vaikutusta sen liikevaihtoon? Mikroyrityksillä tarkoitetaan EU-määritelmän mukaan alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä joiden liikevaihto tai tase jää alle 2 miljoonan euron. Mikroyritysten merkitys Suomen taloudelle on huomattava riippumatta…
Lue lisää
Mikä on yrityksesi asiakaslupaus?
Yrityksillä on epätarkkuutta asiakaslupauksen antamisessa. Markkinointi on tärkeää kaikille yrityksille. Erityisesti markkinointi on tärkeää mikro-, pien- ja keskisuurille yrityksille, joissa markkinointi on työ muiden joukossa pienessä organisaatiossa (O’Dwyer et al., 2009, Parry et al., 2012). ProcessSME-hankkeessa tehtyissä haastatteluissa paljastui, että yrityksissä näyttäisi olevan epätarkkuutta arvolupauksen (asiakaslupauksen) ilmaisemisessa asiakkailleen. Yritykset osaavat kyllä markkinoida kuinka ne toimittavat…
Lue lisää
Sote-yritysten kasvuvaiheet. Tutkimustuloksia
Sote-alan yritysten kasvun erityispiirteet kiinnostavat mikroyrittäjyyden tutkijoita, koska toimiala on keskellä murrosta ja yksityisten palveluntuottajien osuus on kasvussa. Tämä on tiivistelmä SoteYBoost-hankkeessa tehdystä sote-alan yritysten kasvuvaiheita selvittäneestä tutkimuksesta. Tässä MicroENTREN tekemässä tutkimuksessa olemme kiinnostuneita varsinaisesta kasvuprosessista sekä johtamishaasteiden esiintymisestä ja niiden hallinnasta tyypillisten varhaisten kasvuvaiheiden aikana. Pienten yritysten kasvu on yksi taloudellisen aktiivisuuden ja työllisyyden…
Lue lisää
Vierasblogi: Rahoittajat jarruttavat yritysten omistajanvaihdoksia
Moni yrittäjä miettii tänäänkin, että olisi aika siirtyä eläkkeelle tai ainakin pienentää työtaakkaa vuosikymmenten uurastuksen jälkeen. Tapoja ja mahdollisuuksiahan on monia riippuen yritysmuodosta ja siitä onko luopujalla jatkajaa perhepiirissä vai haetaanko jatkajaa avoimella haulla esim. ilmoituksella. Tärkeää on lähteä liikkeelle hyvissä ajoin. Kokemukseni mukaan aikaa menee helposti useita vuosiakin ennen kuin oikea ostaja löytyy ja…
Lue lisää
Vierasblogi: Yrittäjyyskasvatusta yliopistoon!
Yrittäjyyskasvatus ja -koulutus eivät ole enää mikään harvinaisuus yliopistoissa; Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusstrategiakin kattaa kaikki asteet varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Itse asiassa yliopistoissa on ollut yrittäjyyden asiaa tarjolla jo varsin pitkään ja jotkut niistä, kuten Babson College Yhdysvalloissa, ovat keskittyneet yksinomaan siihen. Toisaalta lienee reilua todeta, että yliopistojen yrittäjyyskoulutus on yhä toteutettu varsin eri tavoin eri tahoilla. Usein kyse…
Lue lisää