Kaikki blogit

Microentre esillä työpajassa Ranskassa
Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE esillä Euroopan komission ja OECD:n työpajassa Ranskassa Itä- ja Pohjois-Suomi on yksi kymmenestä Euroopan alueesta, jotka Euroopan Komissio on valinnut kilpaillun hakuprosessin kautta ”Elinkeinot murroksessa” -alueiden pilottiin. Pilotin kautta Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa tiivistävät yhteistyötään. Mukaan valittujen alueiden viranomaiset pääsevät kehittämään aluekehittämisstrategioitaan omien älykkään erikoistumisen prioriteettiensa pohjalta. Alueita autetaan tulevaisuuden…
Lue lisää
MIKROYRITTÄJIEN VERTAISVERKOSTOTOIMINTA RULES
Olen saanut mahdollisuuden olla mukana harvaanasutulla Pohjois-Pohjanmaalla toimivassa mikroyritysten vertaisverkostojen toiminnassa. Euroopan Unionin (EU) määritelmän mukaan alue on harvaan asuttu, jos sen asukasmäärä jää alle 12,5 asukasta/m2. Tämän perusteella koko Pohjois-Suomi pois lukien Oulun kaupunki voidaan luokitella harvaan asutuksi alueeksi. Samoin EU määritelmän mukaan yritys on mikroyritys, jos se työllistää alle 10 henkilöä ja sen…
Lue lisää
Majavanmetsästyksestä fuusioaikaan
    Luen parhaillaan historijoitsija Markku Kuisman teosta ”Suomen poliittinen taloushistoria 1000 – 2000.” Kirjoittaja kuljettaa lukijaa silmiä avaavasti ja lineaarisesti lähtöpisteestä ”Erämää Euroopan reunalla” kohti kuvausta Euroopan mallimaasta, missä vallitsee tekniikan ja talouden osaaminen, ihmisoikeudet ja tasa-arvo muutamia mainitakseni. Itselleni tutkijana on helpompaa jäsentää nykyhetkeä ja tulevaisuuttakin, kun tuntee historian. Mikään ilmiö tai aikakausihan…
Lue lisää
Palvelullistaminen vaatii osaamista
Palvelullistaminen vielä tuntematonta tuotannollisen teollisuuden yrityksissä Viimeisimmässä tuotannollisiin mikro-, pk- ja suuryrityksiin kohdistuvassa tutkimuksissa selvisi, että palvelullistamista ei oikein vielä tunneta. Pelkän laitemyynnin sijaan laitteen lisäksi toimitettavat palvelut, esimerkiksi laitteen huollot ja kuntotarkastukset ovat kohtuullisen tuttuja niin niitä toimittaville yrityksille kuin ostajille, mutta pidemmälle viety ratkaisukeskeinen palvelullistaminen tuntuu olevan tuntematon niin toimittaville kuin ostaville osapuolille.…
Lue lisää
Kasvu lähtee korvien välistä
Kasvuyritykset luovat uusista työpaikoista huomattavan osan. Kasvuyritys on OECD:n ja EU:n määritelmän mukaan yritys jonka lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkeä, ja seuraavana kolmena vuonna työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 prosenttia. Kasvuyrityksellä tarkoitetaan puhekielessä yleensä kuitenkin laajempaa yritysjoukkoa.   Toimin yritysasiantuntijana Varkaudessa ja sparraan työkseni alueen yrityksiä ja opastan yrittäjiä löytämään toisensa, verkostoitumaan ja hankkimaan oman…
Lue lisää
Ravitsemus ja terveyden edistäminen työpaikoilla
Työpaikoilla vietetään noin puolet valveillaoloajasta. Keskimääräisellä 40 tunnin työviikolla työpaikalla kuluu noin 1600 tuntia vuodessa. Yrittäjällä tämä määrä saattaa ylittyä huomattavasti, jos työaika venyy ja erillistä vapaa-aikaa ei juuri ole. Työpaikat ovat siksi potentiaalinen alusta terveyden edistämiselle, sillä työkykyä, palautumista ja työssäjaksamista tukevia elintapoja ei voi tehokkaasti ulkoistaa pelkästään vapaa-ajalla toteutettaviksi. Työpaikoilla tehtävällä terveyden edistämisellä…
Lue lisää
PERSOONAA PELIIN
Yritykset eivät tee myyntiä ja markkinointia keskenään vaan sitä tehdään ihmiseltä ihmiselle. Henkilökohtainen myyntityö on ollut omassa työhistoriassani aina läsnä ja siksi kirjoitankin aiheesta omiin kokemuksiin pohjautuen. Vaikka nykyisin vannotaan paljon sähköisen myynnin ja markkinoinnin nimeen, henkilökohtaista asiakas kontrastointia ei voi unohtaa. Mikroyrittäjä laittaa aina persoonansa peliin lähtiessään yrittäjäksi. Yritys henkilöityy väkisin halusi sitä tai…
Lue lisää
Yrittäjän aika
Aika – tuo innostava (inhottava?) käsite. Aika, jota tuntuu olevan mikroyrittäjällä useimmiten liian vähän. Olen päässyt Luovat ratkaisut- hankkeen kautta tutustumaan vielä lähemmin yrittäjän arkeen. Olen aloittanut työnohjaukset kolmella eri paikkakunnalla: Raahessa, Nivalassa ja Reisjärvellä. Työmuotona on ollut ryhmä- ja yksilötyönohjaus. Miksi työnohjausta yrittäjille? Alun perin ajatus siitä, että yrittäjä hyötyisi työnohjauksesta, syntyi väitöskirjaopintojeni aikana.…
Lue lisää
Mikroyritysten liiga
Blogivuoroni tuli vähän yllättäen ja aikaa suunnitteluun oli hyvin vähän. Ajattelin että täytyy turvautua kirjoittamaan vanhoista kokemuksista jotta ehtii saada jotain valmista. Onneksi selailin ensin aikaisempia blogikirjoituksia ja sainkin niistä hyvää kipinää omaan kirjoitukseeni, joten minun ei tarvinnutkaan turvautua vanhojen muisteluun. Säästyinpäs samalla siltä tikultakin silmässä.   Olli Kokander vertasikin jo bogissaan yrittäjyyden ja urheilun yhteneväisyyksiä.…
Lue lisää
Yksinyrittäjät ovat merkittävä voimavara talouskasvulle
Suomessa yksinyrittäjiä on n. 170 000 eli yli 65 prosenttia kaikista yrityksistä. Yksinyrittäjien lukumäärä on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 40 000:lla. Tapahtunut yksinyrittäjien määrän kasvu ole vain suomalainen ilmiö, vaan kehitys on ollut saman tyyppistä monessa muussakin maassa. Työelämä elää voimakasta muutosta Yksinyrittäjyyden kasvu on seurausta koko työelämän rakenteellisesta muutoksesta, jossa perinteisen ansiotyön…
Lue lisää